Câu hỏi kỹ thuật

Cách sử dụng PGCom Fulfillment app

Bước 1: Đăng ký/đăng nhập tài khoản  tại đây. Sau đó kiểm tra mail để nhận hướng dẫn active tài khoản (chú ý mục spam).

Bước 2: Kết nối với site của bạn.

 • Bạn điền các thông tin cần thiết trong bảng hiện rồi nhấp “Connect”
 • Virtual Site: Nếu bạn cần fulfill CSV, bạn sẽ nên tạo 1 site ảo để đăng tải sản phẩm lên, sau đó import order qua file CSV.
 • Initial Cooling-off time: Thời gian để order được tư động cooling (hold) ngay sau khi vào hệ thống. Trong thời gian này, order sẽ chưa được charge tiền, bạn có thể cancel/đổi đơn hàng vô điều kiện. Tuy nhiên điều này sẽ khiến order được process chậm hơn. Để order được process nhanh hơn, bạn có thể cài đặt thời gian này về 0h.
 • Site Url: Link store mà bạn muốn kết nối. Bắt buộc có “https://” ở đầu.
 • Platform: Bạn chọn WOO hoặc SHOPIFY, tùy thuộc vào nền tảng tương ứng của store bạn muốn kết nối.

 

Bước 3: Upload hoặc Map sản phẩm và thiết kế của bạn.

 • Upload sản phẩm:
  • Products -> Add New

  • Những sản phẩm cùng loại (catagories) có thể được tải lên cùng một trang product page.

  • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm sau đó click Create New
  • File in (Print Files) còn có thể được upload sau khi có order. 
  • Personalization: Nếu bạn bật “Personalization” cho một loại file in, mỗi khi có order cho sản phẩm này, bạn có thể up 1 phiên bản file in khác nhau cho từng order đối với loại file in này. Bạn chỉ bật mục này lên nếu sản phẩm của bạn cho phép personalization/customization

 

 • Mapping sản phẩm (một hình thức biến sản phầm cũ thành sản phẩm fulfill qua PGC):
  • Sites -> Click vào lý hiệu dấu “…” -> Mapping products

  • Chọn category và sản phẩm bạn cần -> Maping products

  • Có thể chỉnh sửa hàng loạt.

NOTE: nếu bạn chọn hàng loạt sản phẩm, bạn không nên đăng tải hình ảnh mockup vào từng variant, vì điều này sẽ khiến cho các variant trong hàng loạt sản phẩm này có ảnh giống nhau.

Bước 4: Nap tiền để sản phẩm được process

 • Bạn nên chuyển khoản cho chúng tôi trước qua cổng thanh toán, sau đó submit transaction ID: Balance -> Make a deposit -> Điền thông tin, sau đó “Submit“.

NOTE: Cách thức thanh toán có thể thay đổi theo thời gian, seller không căn cứ vào thông tin trong ảnh trên để thanh toán!

PGCom Fulfilment APP có thể dùng được với những nền tảng nào?

Hiện tại, App PGC có thể kết nối được với Shopify và Woo-commerce. Nếu bạn kinh doanh trên các nền tảng khác, bạn có thể fulfill CSV bằng cách import file csv (hoặc excel) tại đây. Hướng dẫn cụ thể cho fulfill CSV ở câu hỏi tiếp theo.

Fulfill CSV qua APP

PGC Fulfillment hiện tại có 2 cách Fulfill CSV: Qua APP và qua Email

Cách 1: Fulfill CSV qua App: Import file CSV vào App

Bạn có thể up file CSV lên app tại đây

Bước 1: Tạo Virtual site (Site ảo)

Tick vào ô Vitual Site để tạo site ảo. Vì để fulfill CSV, PGCom khuyến khích để Initial Cooling-off time cho site này bằng 0 để order được process nhanh hơn.

Bước 2: Upload sản phẩm và file in cần fulfill.

Chi tiết xem tại mục Up sản phẩm ở câu 1 mục Câu hỏi Kỹ thuật này.

Bước 3: Điền thông tin order vào file excel

 • Tải template tại đây
  • Order Id (required): Mã định danh của order. Mỗi line có 1 Order Id duy nhất.
  • First name (required): Tên của người nhận hàng.
  • Last name: Họ của người nhận hàng.
  • Company: Công ty nơi nhận hàng.
  • Address 1 (required): Địa chỉ nhận hàng (số nhà, tên đường…)
  • Address 2: Địa chỉ bổ sung khi nhận hàng (số tòa, căn hộ…). Đại chỉ này có thể gộp vào trong ô Address 1.
  • City (required): Tên thành phố nhận hàng
  • Province (required): Tên viết tắt của tỉnh/bang nơi nhận hàng.
  • Country (required): Tên viết tắt của quốc gia  nơi nhận hàng.
  • Postcode (required): hay còn gọi Zip code. Là mã bưu điện nơi nhận hàng.
  • Phone (required): Số điện thoại nhận hàng. PGC Fulfillment khuyến khích tất cả các đơn hàng đều có số điện thoại. Các đơn hàng ship bằng DHL/Fedex hoặc đơn hàng đến một số quốc gia sẽ bắt buộc có số điện thoại. Các đơn hàng không cung cấp số điện thoại, PGC Fulfillment không thể chịu trách nhiệm nếu thất lạc/chuyển hoàn trong quá trình vận chuyển.
  • Item Sku (required): Mã định danh trong hệ thống app PGC Fulfillment của item được order. Để lấy mã này, seller vào mục Products, tìm sản phẩm mình muốn fulfill, click vào biểu tượng và chọn Edit. 

Sau đó cuộn xuống mục Variants, Variant SKU tương ứng với variant bạn cần order chính là Item Sku cần nhập vào file excel.

  • Item Price: Giá bạn bán cho khách của mình. Giá này chỉ có ý nghĩa trong việc tổng kết doanh thu – lợi nhuận trong dashboard của bạn.
  • Item Quantity (required): số lượng item mà bạn muốn order đối với variant này.

Bước 4: Upload lên hệ thống

Chọn Site ảo mà bạn đã tạo, upload file excel lên và nhấp “Import”

Trong trường hợp import không thành công, bạn có thể tải file lỗi theo hướng dẫn sau:

Bước 5. Nạp tiền để order được process.

Tham khảo bước nạp tiền ở câu hỏi số 1 mục “Câu hỏi kỹ thuật” này

Fulfill CSV qua Email

PGC Fulfillment hiện tại có 2 cách Fulfill CSV: Qua APP và qua Email

Cách 2: Fulfill CSV qua Email: Gửi file Excel qua email, up file in lên Google Drive

 1. Đăng kí tại đây. Sau đó support sẽ tiếp nhận và support qua Telegram. Seller cần chú ý đăng kí telegram trước để quá trình set up nhanh chóng hơn.
 2. Quy trình làm việc (quy trình này sẽ được gửi chi tiết khi nhân viên support tiếp nhận đăng kí của seller):
  •  Seller gửi file order dạng excel theo form này
   Cách đặt tên file order: <Mã Khách hàng> <STT> <ngày tháng năm gửi order>
   Ví dụ: P223 01 08082020 (các đơn sau đó STT sẽ tăng dần bất kể ngày tháng)
  • Seller gửi file order trên vào mail [email protected] (tiêu đề ghi trùng tên file order)
  • Các folder design (1 folder bao gồm file in và mockup), seller up vào thư mục PGCom vs <Mã khách hàng> -> Designs. Mỗi mẫu design  tương ứng với 1 Design SKU duy nhất, được up vào trong 1 folder riêng trên Google Drive. Design SKU anfy cần điền chính xác như trong file order excel. Design SKU quy định bắt đầu bằng mã khách hàng, khuyến khích ít hơn 10 kí tự.
  • PGCom xác nhận file order và số tiền tương ứng bằng cách cập nhật lên sheet “Incidents and Payment -> Payment and tracking”. Chi tiết tiền cost cho từng order sẽ được up lên file exel trong Folder “Confirmed Order”
  • Seller xác nhận thông tin trên từ PGCom, chuyển khoản và cập nhật thông tin thanh toán tương ứng (dải ô màu tím) trong tab “Payment Trackings” ở File “Incidents and Payment Trackings”. Note: Pay cho file order nào thì note tên file order đó khi giao dịch.
  • PGCom xác nhận số tiền đã nhận, tiến hành làm order.
  • PGCom trả file giá và mã tracking qua email, giải đáp thắc mắc.
Làm thế nào để connect/deactive/remove sites từ APP PGCFulfillment?

Connect site của bạn:

Đối với Shopify và  woocommerce API sites, nếu bạn connect site của bạn với PGCFulfillment, APP chỉ có thể đọc được những sản phẩm mà bạn đã connect.

Điền thông tin và nhấn “Connect”:

Đăng nhập và xác nhận trong trang web của bạn:

Deactive site của bạn:

Khi bạn deactive site của bạn, tất cả dữ liệu sẽ được dừng kết nối và tiến hành cho đến khi bạn active lại site của bạn.

Re-connect site của bạn:

Xóa site, tất cả những liên kết sẽ bị xóa. Tất cả những dữ liệu về đơn hàng, doanh thu, giao dịch sẽ được giữ lại trong hệ thống của chúng tôi.

Làm thế nào để remove hold time/Cooling-off?

Cooling-off time/Hold time là khoảng thời gian hệ thống sẽ hold đơn kể từ lúc mới ghi nhận đơn hàng. Thời gian này như một khoảng an toàn để seller có thể tùy ý chỉnh sửa, cancel đơn hàng. Nếu bạn set thời gian về 0h, đơn hàng của bạn có thể được process ngay lập tức, tuy nhiên không thể chỉnh sửa/cancel đơn hàng sau đó. Thời gian này có thể được tùy chỉnh trong lúc tạo site hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào ngay sau đó. Tuy nhiên chỉ các đơn hàng nhập vào hệ thống sau khi chỉnh sửa mới được áp dụng cài đặt mới.

 • Cách để cài đặt lại Cooling-off time/Hold time:

Click biểu tượng bánh răng cưa ở cuối line với site bạn cần chỉnh sửa, sau đó nhấp “Edit” và chọn Initial Cooling-off time về 0h.

Làm thế nào để thêm/map sản phẩm mới?
 • Upload sản phẩm:
  • Products -> Add New

  • Những sản phẩm cùng loại (catagories) có thể được tải lên cùng một trang product page.

  • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm sau đó click Create New
  • File in (Print Files) còn có thể được upload sau khi có order. Upload tại giao diện quản lí order hoặc giao diện quản lí Products
  • Personalization: Nếu bạn bật “Personalization” cho một loại file in, mỗi khi có order cho sản phẩm này, bạn có thể up 1 phiên bản file in khác nhau cho từng order đối với loại file in này. Bạn chỉ bật mục này lên nếu sản phẩm của bạn cho phép personalization/customization

 

 • Mapping sản phẩm (một hình thức biến sản phầm cũ thành sản phẩm fulfill qua PGC):
  • Sites -> Click vào lý hiệu dấu “…” -> Mapping products

  • Chọn category và sản phẩm bạn cần -> Maping products

  • Có thể chỉnh sửa hàng loạt.

NOTE: nếu bạn chọn hàng loạt sản phẩm, bạn không nên đăng tải hình ảnh mockup vào từng variant, vì điều này sẽ khiến cho các variant trong hàng loạt sản phẩm này có ảnh giống nhau.

Làm thế nào để sửa hoặc xóa sản phẩm?

Để chỉnh sửa sản phẩm trong APP của chúng tôi, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Đối với File in (Print file) của các bộ phận design không bật Personalization, việc chỉnh sửa sẽ đồng bộ cho tất cả các order hiện tại trong hệ thống. Nếu bạn muốn chỉnh sửa file in, bạn bắt buộc phải thông báo với chúng tôi, để chúng tôi có thể cập nhật về phía sản xuất.

Sản phẩm đã đăng tải lên app sẽ không thể xóa, vì chúng liên quan đến các liên kết khác. Thay vào đó, bạn có thể Archive sản phẩm này. Bằng việc Archive sản phẩm, chúng vẫn hiện trên store của bạn nhưng tất cả order sau này trên sản phẩm đó sẽ không còn được nhận diện bởi PGC Fulfillment.

Tôi charge tiền như thế nào?

Nạp tiền để sản phẩm được tiến hành sản xuất

Bạn nên thanh toán cho chúng tôi trước theo hướng dẫn này, sau đó submit transaction ID: Balance -> Make a deposit -> Điền thông tin, sau đó “Submit“.

*Thông tin thanh toán tại hướng dẫn này không có giá trị thực tại. Thông tin chính xác và kịp thời nhất luôn được cập nhật tại đây

Kế toán của chúng tôi sẽ check, sau đó approve hoặc reject deposit của bạn. Lý do reject deposit:

 • Số tiền đã điền không trùng với khoản thanh toán thực tế của khoản tiền gửi (chúng tôi không chịu phí cổng thanh toán)
 • ID giao dịch bị trùng lặp.

Order được charge tiền nếu đủ các điều kiện sau:

 • Số tiền trong Available amount còn đủ.
 • Order đã được upload đủ file in.
 • Order đã quá thời gian cooling-off.

Giải thích các trạng thái “Balance”

Available amount: số tiền còn trong két sắt của seller(s), tiền này dùng để charge cho order.
Upcoming amount: tổng số tiền seller cần nạp thêm để đủ thanh toán cho order. Upcoming amount = Tổng tiền các order chưa thanh toán – Available amount.
Paid amount: tổng số tiền của các order đã được charge.
Pending deposit: số tiền seller deposit, đang chờ admin approve.

Làm thế nào để sync tracking qua store

Tracking number (mã vận đơn) được tự động đồng bộ (sync) qua store theo các line item nếu seller KHÔNG tự nhấp vào manual fulfill order đó trong store:

 

Làm thế nào để cancel đơn hàng?

Chú ý: Chúng tôi quản lý đơn hàng theo từng dòng sản phẩm. Để hủy hoặc thay đổi một số thứ trong đơn đặt hàng của bạn, vui lòng thay đổi từng dòng một.

 • Tìm đơn hàng bạn muốn thay đổi trên app của chúng tôi.
 • Sau đó, bạn nhấp biểu tượng dấu x màu đỏ tại line mà bạn muốn thay đổi.

 

 

Chú ý: Variant chỉ có thể cancel khi order của bạn đang ở trạng thái ”on hold”, ”pending design”, hoặc ”pending’’.

Làm thế nào để thay đổi shipping method?

Chú ý: Bạn chỉ có thể thay đổi shipping method khi đơn hàng ở trạng thái Pending

Để thay đổi shipping method:

Bước 1: tìm order bạn muốn thay đổi, click vào biều tượng edit trên line:

Bước 2: Chọn phương thức vận chuyển bạn muốn thay đổi:

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhận hàng trong đơn hàng của tôi?

Chú ý: Chúng tôi quản lý đơn hàng theo từng dòng sản phẩm. Để hủy hoặc thay đổi một số thứ trong đơn đặt hàng của bạn, vui lòng thay đổi từng dòng một.

 • Tìm đơn hàng bạn muốn thay đổi trên app của chúng tôi.
 • Sau đó, click vào nút “Customer inform” và chỉnh sửa địa chỉ giao hàng

 

Chú ý:

 • Địa chỉ nhận hàng chỉ có thể thay đổi khi order của bạn đang ở trạng thái ”on hold”, ”pending design”, và ”pending’’.
 • Việc thay đổi địa chỉ trên store sẽ ko được đồng bộ sang app.

 

Làm thế nào để tạm dừng đơn hàng?

Chú ý: Chúng tôi quản lý đơn hàng theo từng dòng sản phẩm. Để hủy hoặc thay đổi một số thứ trong đơn đặt hàng của bạn, vui lòng thay đổi từng dòng một.

Bạn chỉ có thể “Pause” đơn hàng của bạn khi đơn hàng ở trạng thái ”on hold”, ”pending design”, and ”pending”.

Để pause đơn hàng của bạn, bạn click nút “Pause” theo hình dưới đây:

Để Resume đơn hàng đã pause, click nút “play”

Làm thế nào để đặt hàng mẫu?

Đầu tiên, hãy điền vào đây bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tiếp nhận và tiến hành.

Giải thích về các trạng thái đơn hàng của chúng tôi
 • On Hold: khi bạn click nút “Pause”, đơn hàng của bạn sẽ chuyển về trạng thái “On Hold” và sẽ tiếp tục được sản xuất khi bạn “Resume” nó.
 • Pending Design: Đơn hàng chưa có file design.
 • Pending: Đơn hàng đã đủ thông tin nhưng vẫn ở trạng thái Hold và chưa đủ balance để thanh toán.
 • Processing and Await: Đơn hàng đã được thanh toán và chuẩn bị sản xuất.
 • In Production: Đơn hàng của bạn đang được sản xuất.
 • Fulfilled: Đơn hàng đã có số vận đơn.
 • Cancelled: Order đã được hủy và không thể tiếp tục (Chú ý: Order chỉ hủy được khi ở trạng thái  ”on hold”, ”pending design”, ”pending”)
 • Error: Đơn hàng bị lỗi.

Giải thích về các trạng thái Balance

Available amount: số tiền còn trong két sắt của seller(s), tiền này dùng để charge cho order.
Upcoming amount: tổng số tiền của order cần thanh toán khi đã đến hạn.
Paid amount: tiền đã fulfill cho tất cả order.
Pending deposit: số tiền seller deposit, đang chờ admin approve.

Câu hỏi về đơn hàng

Thời gian sản xuất

Giày: 10 – 15 ngày làm việc

Bedding Sets, Full Bedding Sets, Quilts: 7-15 ngày làm việc

Các sản phẩm còn lại: 5-7 ngày làm việc

Làm thế nào để cancel hoặc thay đổi order của tôi?

Đơn hàng của bạn có thể được hủy nếu nó ở trạng thái Pending, Pending design hoặc On Hold. Khi đơn hàng ở trạng thái Processing, chúng tôi không thể hủy hoặc thay đổi nó.

Chú ý: Chúng tôi quản lý đơn hàng theo từng dòng sản phẩm. Để hủy hoặc thay đổi một số thứ trong đơn đặt hàng của bạn, vui lòng thay đổi từng dòng một.

 
Lượng đơn đặt hàng tối thiểu tôi phải đặt?

MOQ=1 pc

Chúng tôi sẽ sản xuất đơn hàng của bạn cẩn thận ngay cả khi bạn có 1 order, 1 sản phẩm hay 1 design.

Ai sẽ là người thanh toán thuế?

– Giá sản phẩm của chúng tôi không bao gồm thuế hay phí làm thủ tục thông quan. Khách hàng của bạn cần chi trả bởi vì thuế hải quan ở mỗi quốc gia là khác nhau.

 

Khách hàng của tôi nhận được sản phẩm không đúng kích cỡ?

Đầu tiên, bạn cần hỏi khách hàng của bạn đưa ra hình ảnh để xác minh:

 • Bạn nên yêu cầu khách hàng của bạn chụp ảnh khi họ đo kích thước sản phẩm bằng thước.
 • Đối với sản phẩm giày, bạn cần 3 bức ảnh để chỉ ra: nhãn size được dán ở đế ngoài của giày, chiều dài của miếng lót giày được đo bằng thước, và một bức ảnh chụp đôi giày để xác định thiết kế

Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra ảnh của khách hàng, nếu nó sai kích thước, chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm mới hoặc hoàn lại tiền tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Chú ý: Đối với sản phẩm giày bị sai kích cỡ, chúng tôi chỉ chấp nhận hoàn thiền hoặc gửi sản phẩm thay thế nếu khách hàng của bạn phàn nàn trong vòng 1 tháng sau khi nhận được hàng.

Khách hàng của tôi nhận được sản phẩm bị hỏng

Đầu tiên, bạn cần hỏi khách hàng của bạn đưa ra hình ảnh để xác minh, bao gồm: ảnh chụp rõ rản phẩm bị hỏng, và ảnh thật của shipping label

Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra ảnh của khách hàng, nếu nó bị hỏng, chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm mới hoặc hoàn lại tiền tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Chú ý: Đối với sản phẩm giày bị sai kích cỡ, chúng tôi chỉ chấp nhận hoàn thiền hoặc gửi sản phẩm thay thế nếu khách hàng của bạn phàn nàn trong vong 1 tháng sau khi nhận được hàng.

Khách hàng của tôi nhận được sản phẩm sai thiết kế?

Đầu tiên, bạn cần hỏi khách hàng của bạn đưa ra hình ảnh để xác minh, bao gồm: ảnh chụp rõ rản phẩm bị sai thiết kế, và ảnh thật của shipping label

Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra ảnh của khách hàng, nếu nó bị sai thiết kế, chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm mới hoặc hoàn lại tiền tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Chú ý: Đối với sản phẩm giày bị sai kích cỡ, chúng tôi chỉ chấp nhận hoàn thiền hoặc gửi sản phẩm thay thế nếu khách hàng của bạn phàn nàn trong vong 1 tháng sau khi nhận được hàng.

Khách hàng của tôi muốn hoàn lại đơn hàng?
 • Sau khi nhận được đơn hàng, nếu khách hàng tìm ra lỗi trên sản phẩm đó, khách hàng của bạn sẽ không cần phải return sản phẩm đó, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm để gửi sản phẩm thay thế hoặc hoàn lại tiền theo như yêu cầu của họ.
 • Sau khi nhận được đơn hàng, nếu sản phẩm không có lỗi của chúng tôi, nhưng khách hàng của bạn không thích nó nữa và muốn hoàn lại hàng, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận hoàn lại hàng đối với các sản phẩm giày, khách hàng của bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển cho sản phẩm cần hoàn lại của họ. Phí vận chuyển sẽ không được trả lại. Khi hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ khấu trừ phí vận chuyển từ khoản tiền hoàn lại cho khách hàng.
Múi giờ hiển thì trên APP là múi giờ nào?

Múi giờ hiển thì trên PGC Fulfillment APP là múi giờ  (US/Los_Angeles) (GMT-7 hoặc GMT-8 tùy theo mùa).

Seller có thể tùy chỉnh múi giờ hiển thị trên app trong mục cài đặt tài khoản.

Múi giờ trong file excel khi xuất từ app về là múi giờ GMT+7 (giờ Vietnam).

Hướng dẫn cách giặt các loại sản phẩm vải

Các sản phẩm như áo in 3D, chăn, bedding set, … cần được follow theo hướng dẫn giặt ủi sau:

Support Scripts from PGCfulfillment

Sellers có thể tham khảo một số scripts của PGC Fulfillment tại đây

Câu hỏi vận chuyển

Phương thức vận chuyển và thời gian giao hàng

Yuntun, S.F Express, 4PX: trung bình 5 – 15 ngày

DHL E-commerce/Fedex: trung bình 7 – 10 ngày

Epacket: trung bình 7 – 20 ngày

DHL Express/Yanwen: trung bình 3 – 7 ngày

Chú ý: Đối với những nước mà phương thức vận chuyển mặc định không thể đến được, chúng tôi sẽ tùy ý sử dụng phương thức khác thay thế phù hợp nhất.

 • Với DHL express: Đơn hàng không có số điện thoại, địa chỉ cụ thể, địa chỉ là PO Box chúng tôi không thể ship bằng DHL Express mà sẽ chuyển sang phương thức thay thế khác.
 • Phương thức vận chuyển với sản phẩm giày là DHL, tuy nhiên với các copy brand shoes, chúng tôi không thể sử dụng DHL Express để vận chuyển. Với các đơn giày bình thường, nếu đơn hàng không có số điện thoại, địa chỉ cụ thể, địa chỉ là PO Box, chúng tôi không thể vận chuyển bằng DHL Express mà sẽ sử dụng phương thức vận chuyển thay thế.
 
Thời gian nhận mã tracking (mã vận đơn)
 • 3D shirt, Auto Sun Shade, Joggers, Fleece Blanket, Skater Dress, Hooded Blanket, Batwing Pocket Dress (3D), Like Quilt Blanket, Hoodie Dress, Baseball, Rugby Ball, Baseball Jersey, Basketball: 1 – 3 ngày
 • Các sản phẩm giày: 8 – 15 ngày
 • Sản phẩm còn lại: 5 – 7 ngày

Tùy thuộc vào tình hình, thời gian được liệt kê ở trên có thể linh động. Chúng tôi không đảm bảo nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn càng sớm càng tốt.

PGCFulfillment có thể vận chuyển đến những nước nào:

Chúng tôi có thể ship hầu hết các quốc gia trên thế giới, trừ những nước sau:

Afghanistan Swaziland Dominic Mauritania
Algeria Uganda Vatican Mongolia
Togo Turkmenistan Gambia Bangladesh
Cape Verde Uzbekistan The Republic of the Congo Burma
Botswana Vanuatu Cuba Mozambique
Anjun Georgia New Caledonia Guyana Niger
Honduras Jamaica SeaGround Palau
Zimbabwe Peru Kiribati Puerto Rico
Guinea Away [England] Comoros
SAO tome and Principe
Mali Land Islands [Finland] Kuwait Tajikistan
Mozambique Ascension Island [England] Qatar Tuvalu
Maldives Bahamas kosovo Chad
Monaco Palestine Madagascar Venezuela
Bangladesh and Morocco North Korea Ivory coast Iraq
Tunisia Equatorial Guinea Laos Nebraska
El Salvador Dominica Libya Ecuador

 

Tuỳ diễn biến tình hình cụ thể, một số nước có thể không ship được trong ột thời điểm nào đó. PGCfulfillment sẽ thông báo trên file trả tracking numbers.

Các sản phẩm được sản xuất và vận chuyển đi từ đâu?

Các sản phẩm ốp điện thoại được sản xuất và chuyển đi từ Việt Nam. Các sản phẩm còn lại được sản xuất và vận chuyển từ Trung Quốc.

 

 
Phí vận chuyển được tính như thế nào?

Phí vận chuyển đã được chúng tôi tính trong giá sản phẩm, Nó phụ thuộc vào phương thức vận chuyển của mỗi sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn vận chuyển đơn hàng của bạn bằng DHL hoặc DHL hỏa tốc, chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển phụ thuộc vào nước đến.

Thời gian số vận đơn cập nhật thông tin:
 • Thông tin vận đơn không cập nhật phụ thuộc vào thời gian nhận số vận đơn, nó phụ thuộc vào thời gian vận chuyển và phướng thức vận chuyển.
Làm thế nào để tôi theo dõi đơn hàng của tôi?

Bạn cần tìm số vận đơn bạn muốn theo dõi trên APP của chúng tôi. Bạn nên sử dụng 17track.net để theo dõi đơn hàng của bạn.

Tôi nên làm gì khi đơn hàng không được giao?
 • Số vận đơn hiện ‘’undelivered/pickup’’: Kiện hàng của bạn vẫn ở bưu điện và giao không thành công. Bạn cần kiểm tra vấn đề từ các sự kiện hiện trên trang bạn theo dõi, sau đó nói khách hàng của bạn nên tự liên hệ với bưu điện và đến lấy gói hàng đó (Bạn cần cung cấp số điện thoại của bưu điện).
 • Số vận đơn hiện ‘’Alert’’: Trong trường hợp này, kiện hàng đó có thể hoàn về kho nước ngoài thành công hoặc không. Nếu địa chỉ sai, khách hàng không có ở địa chỉ giao hàng, chúng tôi sẽ báo bạn kiểm tra lại địa chỉ với khách hàng của bạn và gửi lại, bạn có trách nhiệm trả chi phí vận chuyển khi gửi lại kiện hàng đó.
 • Số vận đơn hiện ‘’Expired’’: Số vận đơn không được cập nhật một thời gian dài. Chúng tôi sẽ gửi lại đơn đó hoặc hoàn tiền theo yêu cầu của bạn.
Số vận đơn hiện ''Delivered'' nhưng khách hàng của bạn chưa nhận được gói hàng đó?

Vui lòng kiểm tra nếu địa chỉ giao hàng là chính xác từ khách hàng của bạn. Chúng tôi gửi đến địa chỉ giao hàng được đưa ra trước đây. Chúng tôi không cho rằng có khả năng nếu số vận đơn hiển thị “Delivered” nhưng khách hàng của bạn vẫn phàn nàn rằng họ chưa nhận được.

 
Khách hàng của tôi nhận thiếu sản phẩm?
 • Đầu tiên, Bạn cần báo chúng tôi để kiểm tra còn gói hàng nào khác chưa được giao hay không.
 • Sau đó, nếu bị thiếu sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hàng gửi thêm sản phẩm còn thiếu tới khách hàng của bạn.

Câu hỏi về design và template

File design nên được lưu dưới dạng file nào?

File design nên được lưu dạng TIFF, JPEG hoặc PNG.

Tôi có thể tải template ở đâu?

Kết nối tại đây sau đó truy cập vào liên kết tương ứng của mỗi sản phẩm ở cột “Mockup and Template”

Bạn có thể truy cập vào link download template trong mỗi trang sản phẩm

Câu hỏi về thanh toán

PGCFulfillment nhận thanh toán thông qua cổng thanh toán nào?

Bạn có thể thanh toán qua Paypal, Payoneer, Pingpong hoặc Bank qua Techcombank. chi tiết xem tại Hướng dẫn thanh toán 

Chú ý: thông tin thanh toán có thể được thay đổi theo thời gian!

Tôi nên thanh toán bằng loại tiền nào?

Chúng tôi chỉ nhận thanh toán qua Paypal/Payoneer/Pingpong bằng USD hoặc qua Banking bằng VND

 
Các loại phí phát sinh

Chúng tôi không chi trả phí giao dịch của cổng thanh toán. Vì vậy, bạn hãy sử dụng Mass payment nếu thanh toán qua Paypal để có thể giảm thiểu phí giao dịch.

Đối với các cổng thanh toán còn lại, chúng tôi không có phí phát sinh gì thêm.

 Đối với những đơn hàng ở vùng sâu vùng xa, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và cần phản hồi của bạn nếu có phí phát sinh.

 
Khi nào thì tôi cần thanh toán?

Bạn cần thanh toán trước khi order của bạn quá thời gian Cooling-off (còn gọi là Hold time) để order không bị gián đoạn process.

Đối với order fulfill CSV qua email, bạn cần thanh toán sau khi chúng tôi confirm giá tiền. Sau đó, order của bạn mới được tiến hành sản xuất.

Tôi xem các thanh toán của tôi như thế nào?
 • Đăng nhập vào APP của chúng tôi.
 • Bạn có thể xem các thanh toán của bạn ở mục ”Balance”.
Về các plan Gold - Diamond - Platinum

Tên Plan Giải thích
Điều kiện áp dụng
Gold Mức xuất phát điểm của seller, giá như niêm yết
Vô điều kiện
Diamond Basecost giảm 0.25 USD trên mỗi đơn vị sản phẩm so với mức Gold
Seller có số sold trên 500 đơn vị. Giá Diamond tính từ unit sold thứ 501
Platinum Basecost giảm 0.5 USD trên mỗi đơn vị sản phẩm so với mức Gold
Seller có số sold trên 1500 đơn vị. Giá Planitum tính từ unit sold thứ 1501